Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingstermijn van veertien dagen.  Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), die onmiddellijk en op uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen of waarop de goederen aantoonbaar aan ons zijn geretourneerd. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven anders met u overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.  U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen. Als u de goederen niet binnen 14 dagen na uw herroeping aantoonbaar naar ons heeft teruggestuurd, zullen wij het herroepingsproces beëindigen omdat dit niet effectief was.  BELANGRIJKE OPMERKING VOORAF: Om een vlotte afhandeling te garanderen, verzoeken wij u geen goederen te retourneren, tenzij u ons vooraf schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van uw annulering. U ontvangt dan een retourlabel of het adres van het magazijn waar de goederen naartoe gestuurd kunnen worden. Bedankt!  1. voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, 2. voor de levering van goederen die kunnen bederven of de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, 3. voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verwijderd, 4. voor de levering van goederen als dat niet het geval is voor retournering geschikt zijn nadat de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen is vermengd, 5. Voor het leveren van goederen die door hun aard niet voor retournering geschikt zijn.  De annulering moet worden gestuurd naar: MasterBau Patrycja Chlebowicz Karl-Liebknecht Str.6 17321 Locknitz Opmerking (achter te laten in de garage aan de achterkant van het gebouw) masterbau.onlineshop@gmail.com Voorbeeldformulier voor annulering (als u de annulering wilt annuleren contract, vul dan dit formulier in en stuur het terug.) – Aan MasterBau, Karl-Liebknecht Str.6 GEB."B" BURO nr. 2U, 17321 Löcknitz, masterbau.onlineshop@gmail.com, – Ik herroep hierbij / wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*) – Besteld op (*)/ontvangen op (*) – Naam van de Consument(en) – Adres van de consument(en) – Handtekening van de consument(en) (enkel bij papieren kennisgeving) – Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.   Einde van de intrekking

pdf: Voorbeeldformulier voor herroeping