Gegevensbescherming
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
MasterBau Patrycja Chlebowicz BTW EU: DE333063860 Karl-Liebknecht Str.6 GEBOUW “B” BURO Nr. 2U 17321 Locknitz masterbau.onlineshop@gmail.com
Wij zijn blij met uw interesse in onze onlineshop. Het beschermen van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan. 1. TOEGANG TOT GEGEVENS EN HOSTING U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt bezocht, slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenteert de opvraging. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd. HOSTING De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders aangegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op haar servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven. 2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTVERWERKING, CONTACT OPNEMEN EN HET OPENEN VAN EEN KLANTACCOUNT Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract of uw contact af te handelen en u de bestelling niet kunt verzenden of contact met ons kunt opnemen zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen en uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG. Als u overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG uw toestemming hebt gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is afgehandeld of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in overeenstemming met Art. U hebt ingestemd met uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1 Letter a AVG of wij behouden ons het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken dan toegestaan is door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een daartoe voorziene functie in het klantaccount te gebruiken. 3. GEGEVENSVERWERKING VOOR VERZENDINGSVERWERKING Om de overeenkomst conform artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit noodzakelijk voor de levering van bestelde goederen. Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren in gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping). Deze worden beschouwd als verzenddienstverleners in de zin van deze gegevensbeschermingsverklaring. GEGEVENSOVERDRACHT AAN VERZENDINGSDIENSTVERLENERS TEN DOEL VAN VERZENDINGSMELDING Als u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat deze vóór de levering contact met u opneemt met het oog op leveringsmelding of coördinatie. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken dan toegestaan door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren. . DPD Deutschland GmbH Wailandtstraße 1 63741 Aschaffenburg Duitsland
DPD Polska Sp. z oo Street Mineralna 15 02274 Warschau
RABEN LOGISTICS POLEN SP. Z OO UL. ZBOŻOWA 1, 62-023 ROBAKOWO POMORSKA 71-73 70-812 Szczecin
4. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING Bij het verwerken van betalingen in onze online winkel werken wij samen met deze partners: kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders 4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven wij de gegevens door die nodig zijn voor het verwerken van de betaling transactie aan onze technische dienstverleners, die voor ons werkzaam zijn in het kader van de orderverwerking, of aan de opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit noodzakelijk is om de betaling te verwerken. Dit dient ter uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken. B. op uw eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. De gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder is van toepassing. Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven. 4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN DOEL VAN FRAUDEPREVENTIE EN HET OPTIMALISEREN VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN Indien nodig verstrekken wij onze dienstverleners aanvullende gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en het optimaliseren van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen, die de boventoon voeren in het kader van een belangenafweging, bij onze bescherming tegen fraude en bij een efficiënt betalingsbeheer.
5. ADVERTEREN PER E-MAIL 5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF MET REGISTRATIE Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art 1 Letter a AVG. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Na het uitschrijven verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. . 5.2 BEZORGING VAN NIEUWSBRIEF De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven. 6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN ALGEMENE INFORMATIE Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Als onderdeel van een belangenafweging dient dit dwingende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG. We gebruiken ook technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bijvoorbeeld om toestemming te kunnen tonen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de betreffende wettelijke basis voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. U kunt de cookie-instellingen voor uw browser vinden via de volgende links: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-nl/gids/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chroom™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=nl] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/producten/firefox/protect-uw-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/laatste/web-voorkeuren/#koekjes] Als u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring. 7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van externe aanbieders op onze website. Zodra het doel niet langer bestaat en wij de betreffende technologie niet langer gebruiken, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het gedeelte ‘Cookies en andere technologieën’. Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met elke aanbieder, kunt u vinden onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven. GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN GOOGLE Wij gebruiken de onderstaande technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via de technologieën van Google wordt verzameld, wordt het door het activeren van de IP-anonimisering ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die voor de betreffende technologie tussen de medeverantwoordelijken is gesloten in overeenstemming met Art. 26 AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]. GOOGLE ANALYTICS Voor website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt in principe niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google. Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wij de instellingen voor het delen van gegevens voor “Google-producten en -diensten” geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan deze vervolgens gebruiken om de Google-services te verbeteren. De gegevensvrijgave aan Google als onderdeel van deze gegevensvrijgave-instellingen is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. Op de daaropvolgende gegevensverwerking door Google hebben wij geen invloed. GOOGLE ADS Voor advertentiedoeleinden in de Google-zoekresultaten en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde Google-remarketingcookie geplaatst, die automatisch wordt geplaatst door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website) en maakt op interesses gebaseerde reclame mogelijk met behulp van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u in uw Google-account de instelling ‘gepersonaliseerd adverteren’ heeft geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren. Voor websiteanalyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken wij Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten als u via een Google Ads-advertentie op onze website bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals bezoek aan een website of aanmelding voor een nieuwsbrief) kunnen worden verzameld, waarbij pseudoniemen worden gebruikt. Er worden gebruiksprofielen gemaakt. GOOGLE RECAPTCHA Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en maakt gebruik van een zogenaamd JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd. Persoonlijke gegevens worden niet gelezen of opgeslagen vanuit de invoervelden van het betreffende formulier.
9. SOCIALE MEDIA ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK Als u uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende sociale media-exploitant in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG, wanneer u onze online aanwezigheid op de hierboven genoemde sociale media bezoekt, wordt uw Voor marktonderzoek en reclamedoeleinden worden automatisch gegevens verzameld en opgeslagen, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt onder gebruikmaking van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te tonen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende sociale-media-exploitant, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder. Mocht u hier toch hulp bij nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Facebook [https://www.facebook.com/over/privacy/]is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt meestal verzonden naar een server van Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Voor meer informatie (Insights data informatie) zie hier [https://www.facebook.com/juridisch/voorwaarden/informatie_over_page_insights_data]. 10. CONTACTOPTIES EN UW RECHTEN Als betrokkene heeft u de volgende rechten: in overeenstemming met artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor de daarin gespecificeerde mate; in overeenstemming met Art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk correctie te vragen van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens; in overeenstemming met Art. 17 AVG, het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; om aan een wettelijke verplichting te voldoen; noodzakelijk is om redenen van openbaar belang of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; in overeenstemming met Art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken als u de juistheid van de gegevens betwist; de verwerking is onrechtmatig, maar u maakt bezwaar tegen de verwijdering ervan; wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG; in overeenstemming met Art. 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon; overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals over het intrekken van uw eventuele toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.
MasterBau Patrycja Chlebowicz Karl-Liebknecht Str.6 GEBOUW “B” BURO nr. 2U 17321 Locknitz
Recht om bezwaar te maken Indien wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, kunt u met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie. Na uitoefening van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van dient juridische claims. Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer voor dit doel.